The name of the site - Zawarto¶ć

Dokonania

Nie sposób wymienić wszystkich projektów zrealizowanych przez nas, poniżej zamieszczamy listę większych przedsięwzięć:

1. W latach 2005-2006 uczestniczyli¶my w zadaniu cyfryzacji Telekomunikacji Polskiej S.A. na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Projekty optotelekomunikacyjnych kabli magistralnych dla PTC Sp. z o.o. operatora sieci Era na terenie miast Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław.

3. Projekt budowy sieci dla telewizji kablowej na terenie miast Bydgoszcz, Toruń, Złotów.

4. W latach 2007-2010 na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyli¶my w projekcie budowy kabli optotelekomunikacyjnych do stacji bazowych PTK Centertel w ramach zadania UMTS.

5. W latach 2007-2009 na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyli¶my w projekcie budowy kabli optotelekomunikacyjnych do stacji bazowych sieci Era w ramach zadania UMTS.

6. Projekty monitoringu wizyjnego miast Inowrocław, Nakło nad Noteci±, Żnin.

Współpraca

1. Telekomunikacja Polska S.A.

2. Sprint Sp. z o.o.

3. PTC Sp. z o.o.

4. TVK Ogrody.

5. Lokalni dostawcy sygnału internetowego.

6. Firmy drogowe.

7. Urzędy miast i gmin na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego.

8. Inwestorzy prywatni.

9. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bydgoszczy.

10. Spółdzielnie mieszkaniowe i developerzy.

O Firmie   |    Oferta   |    Dokonania   |    Galeria   |    FAQ   |    Słownik   |    Lokalizacja   |    Kontakt Zuma